Menu Sluiten

uitslag provinciale staten in Visvliet

Het is weer gebeurt, het stemmen dan. Deze keer konden we twee maal een stem uitbrengen. Een maal voor Provinciale staten en voor wetterskip Fryslân. 
De leden en voorzitter van het stembureau waren vandaag de hele dag paraat om dorpsgenoten en omwonenden een kans te geven om hun stem te laten horen.
Het eten voor deze dag kwam uit handen voor onze nieuwe cateringservice Hennie van’t Ende. Hier waren de leden van het stembureau zeer goed over te spreken. We hebben ook even een blik op het diner mogen werpen en dat zag er goed uit.
Deze keer waren er vijf dorpsgenoten het ontvangstcomité. Hier konden wij ons stembiljet inleveren, waar we na een legitimatiecontrole twee kandidaten lijsten kregen, hiermee verdwenen we vervolgens in het stemhokje om hier het hokje voor de man/ vrouw waarvan wij denken dat die het beste kan regeren rood te maken.
Waarom rood? Een andere kleur maakt het stembiljet ongeldig. De kiezer is overigens niet verplicht het in het stemhokje aanwezige potlood te gebruiken. Hij mag ook met een zelf meegebracht rood potlood of zelfs met een rode stift of pen zijn stem uitbrengen.

Als argumenten voor de rode kleur van de potloden worden genoemd dat deze kleur moeilijk uitwisbaar is en helder, waardoor het tellen van de stemmen gemakkelijker zou verlopen.

Mocht men de kandidaten lijst niet kunnen lezen dan hebben kan je bij een van de leden een vergrootglas in bruikleen krijgen. Ze zijn op alles voorbereid.

In Visvliet hebben we 274 stemgerechtigden en er hebben 212 mensen gestemd. Daar er ook mensen buiten ons dorp in het stemlokaal “het Bartoleshûs” hun stem hebben uitgebracht, kunnen we geen percentage weergeven.
Er 1 blanco stem. 
In onderstaande lijst vind je dan ook 211 stemmen. 

In Visvliet is er provinciaal als volgt gestemd:

SP (Socialistische Partij) 5
PVDA (Partij van de Arbeid) 8
CDA (Christen Democratisch Appèl) 44
D66 (Democraten 66) 6
VVD (Volks Partij voor Vrijheid en Democratie) 18
Christen Unie 27
PVV (Partij voor de Vrijheid) 11
Groninger Belang 23
Groen Links 22
Partij voor de Dieren 7
Partij van het Noorden 4
Forum voor Democratie 32
50 plus 4
Denk 0
   
totaal 211

Voor het wetterskip Fryslân:

CDA 82
Water Natuurlijk 25
FNP (Fryske Nasjonale Partij) 3
PVDA 10
Lagere Lasten Burger 23
VVD 14
Christen Unie 23
Partij voor de Dieren 18
50 Plus 7

Er zijn twee stemmen uitgebracht voor waterschap Noorderzijlvest:

CDA 1
Water Natuurlijk 1

Dit maakt het totaal aantal stemmen voor de waterschappen 207. 
4 stemmen zijn blanco of ongeldig. 

Aan de uitslag hier boven vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.