Menu Sluiten

Achter het idee

In de werkplaats 32vvan juni 2022 staat een artikel onder de naam “Het begint met elkaar ontmoeten. Dat is precies waar het bijhet Heirhuys om gaat. Ont-moeten!

Het lijkt zomaar een idee een huiskamerwinkel maar daar is meer over te vertellen. In Werkplaats 27 van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij stond een artikel over vrijwilligers.

Waarin wijkt deelname in een stad dan af van die in een dorp?
“Sociale contacten en interactie zijn heel anders in een stad. We zien dat in steden, met hun verschillende en mondige inwoners, veel initiatieven worden opgestart, bijvoorbeeld nu
in het kader van de energietransitie, maar dat initiatieven ook snel weer stranden als gevolg van de vaak lossere contacten. Buiten de stad zijn initiatieven duurzamer. In een dorp heb je de familiar strangers, dat zijn mensen die je van gezicht kent, die je wel eens tegenkomt. Dat geeft een
vertrouwd gevoel. In het dorp waar ik 6 jaar geleden ben gaan wonen viel me die familiar stranger op. Je treft elkaar gewoon op straat, bij de supermarkt, of bij andere voorzieningen. Die voor-
zieningen zijn dus ook belangrijk voor het vertrouwen dat je een community bent. Free riders (die niets bijdragen en wel profiteren) heb je hier veel minder omdat je ziet voor wie en met wie je iets doet. In ons dorp is ook een Facebookgroep van vrouwen, waar meer dan de helft van de vrouwelijke
inwoners in zit! Daar wordt van alles gedeeld: een activiteit, een nieuwe onderneming, onraad. Dat is zeer effectief en het werkt versterkend op de echte ontmoetingen. Een initiatief in een dorp kent al gauw veel mensen die ervan weten en erbij betrokken zijn.

Maar is een klein dorp zijn er vaak geen supermarkt en andere voorzieningen waar je elkaar toevallig tegenkomt. Met het Heirhuys hebben we in Visvliet zo’n plek. Dat noemt men ook wel een bumping place.