Menu Sluiten

Stand van zaken vervanging brug over het Visvlieterdiep

Na een periode van voorbereidingen kan de gemeente ons iets meer vertellen over de voortgang van de vervanging van de brug over het Visvlieterdiep. Hieronder staat een weergave van wat we hebben ontvangen. Een belangrijke opmerking hierbij is dat we als Plaatselijk Belang nog in gesprek zijn met de gemeente over bepaalde details (hoogte/breedte van de brug, indeling wegdek, brugleuning e.d.). We houden u daarvan via de website op de hoogte.

Bericht van de gemeente:
De gemeente heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Visvliet een tekening gepresenteerd die een globaal beeld geeft van de nieuw te bouwen brug, zie foto. Hierbij moet opgemerkt worden dat de positie van de keermuren in het water tussen de landhoofden van de brug pas bepaald kan worden als de oude brug gesloopt wordt. Omdat niet met zekerheid vast te stellen is of alle oude resten van de brug verwijderd kunnen worden kan de exacte positie ook nog niet bepaald worden. Het streven is erop gericht deze keermuren zo dicht mogelijk tegen de landhoofden van de nieuwe brug te plaatsen. Verder wordt er nog onderzocht of het wapen van Visvliet in de nieuwe leuning verwerkt kan worden.

Tijdens de uitvoeringsperiode zal er voorzien worden in een (fiets)loopbrug tussen de haven en de Molenweg. De Molenweg blijft toegankelijk voor het normale verkeer. Het overige verkeer zal door middel van omleidingsroutes om het dorp heen geleid worden.

Zodra er een aannemer door de gemeente is geselecteerd zal er een informatieavond worden gehouden. Als dit door de corona niet mogelijk is zullen we proberen u in samenspraak met de gemeente zo goed mogelijk schriftelijk informeren. Mocht u op voorhand vragen hebben dan kunnen deze per mail gesteld worden aan de projectleider van de gemeente, dhr. W. Westra via info@westerkwartier.nl onder vermelding van “vervanging brug Visvlieterdiep”.

Globale planning:

Begin juli;

  • De omgevingsvergunning voor de nieuw te bouwen brug is aangevraagd en inmiddels verleend.
  • De aan de brug hangende gasleiding zijn vervangen door een gestuurde boring onder het Visvlieterdiep door.

Medio juli;

  • Start aanbestedingprocedure met als doel een aannemer te selecteren.

Eind augustus;

  • Selectieprocedure aannemer

Begin september;

  • Informatieverstrekking richting dorp planning werkzaamheden door aannemer

Begin Oktober- begin februari;

  • Start en uitvoering werkzaamheden.