Menu Sluiten

Openbare laadpaal Visvliet

Om elektrisch vervoer in gemeente Westerkwartier te stimuleren, wil de gemeente Westerkwartier een dekkend netwerk van openbare laadpalen opbouwen. In eerste instantie was uitgegaan van laadpalen in kernen met meer dan 1000+ inwoners, maar het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven te streven naar een gemeentelijk dekkend netwerk van openbare laadpalen en is bereid in iedere kern (dus ook kernen met minder dan 1.000 inwoners) een strategische laadpaal te plaatsen.

Visvliet komt dus ook in aanmerking voor een openbare laadpaal.

In overleg met Plaatselijk Belang wordt nu de locatie bepaald. Op dit moment gaat de voorkeur uit naar de eerste parkeerplaats in de Bartolesstraat, rechts van het dorpshuis, bij het sportveld.
Mocht daar vanuit het dorp bezwaar tegen zijn, dan horen we dat graag op korte termijn. Stuur daarvoor dan bij voorkeur een mail naar: plaatselijkbelangvisvliet@gmail.com

Openbare laadpalen kunnen overigens ook worden aangevraagd door bewoners met een elektrisch voertuig, indien zij geen laadlocatie op eigen terrein kunnen realiseren. De gemeente Westerkwartier heeft daarnaast de mogelijkheid om zelf tegen een beperkt budget zogeheten strategische openbare laadpalen te plaatsen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om maatschappelijke voorzieningen.