Menu Sluiten

Kerstnachtdienst in de Witte kerk

Op dinsdag 24 december a.s. organiseert de plaatselijke commissie van de Stichting oude Groninger Kerken en de Gereformeerde Kerk Visvliet een Kerstnachtdienst in de Witte (Ned. Herv.) kerk, Heirweg 16.

Medewerking wordt verleend door Anneke Westra (Dominee), Oege Lesman (Trompet) en Trienke Bergsma (Orgel).

De dienst begint om 22:00 uur.
Voor en tijdens deze bijeenkomst worden veel bekende kerstliederen gezongen. Het thema is ‘Wees niet bang’.
Iedereen is van harte welkom.

Na de dienst wordt er warme chocolademelk en Glüwein aangeboden.

Tijdens de dienst zal er worden gecollecteerd voor Edukans, voor een project voor onderwijs aan Syrische vluchtelingkinderen in o.a. Libanon. Dat onderwijs wordt gegeven op tijdelijke scholen. Op deze scholen vinden de kinderen steun aan elkaar en het geeft structuur en houvast. Het project begon in 2017 en bereikt sindsdien al 4000 leerlingen en 200 leerkrachten. Het gaat in elk geval door tot augustus 2020.