Menu Sluiten

Oud Papier

December is weer aangebroken, we gaan naar het eind van het jaar. Bij alle dingen die we doen zijn er diverse activiteiten die we voor de laatste keer in 2019 doen. Zo ook het oud papier halen. Zaterdag 14 december was de laatste keer voor dit jaar. Uiteraard wordt er in het nieuwe jaar ook weer oud papier opgehaald. 

14 december waren wij van de Website zelf aan de beurt om het papier op te halen. Gelukkig zijn het niet alleen de dorpsgenoten die het papier voor ons bewaren; ook het bedrijf Oosterhof Holman levert ons een mooi aandeel. In het begin van het jaar en in voorgaande jaren was het Kees Radema die ervoor zorgde dat het oud papier hier kwam. Helaas is Kees ons ontvallen, maar gelukkig heeft Joeke Kempenaar deze taak overgenomen. Op deze manier krijgen we toch maandelijks onze container vol. We zijn erg blij dat er zo veel dorpsbewoners voor ons dorp het oud papier bewaren. Helaas zijn er ook dorpsbewoners die het vervelend vinden om het voor het dorp te bewaren.

De reden daartoe varieert van te veel drukte en ik wil niet zoveel rommel in huis. Wij als dorpse Stichtingen en Verenigingen zijn erg blij met wat het oud papier ons oplevert. Het is toch snel een € 200 tot € 300 per jaar, per Vereniging/Stichting en dat is een mooie bijkomstigheid voor ons dorp. Nu kunnen en willen we niemand verplichten om het te bewaren voor het dorp, maar willen we ons dorp levendig houden, dan is dit voor ons als dorpsgenoten een makkelijke manier om ons dorp te ‘spekken’. Het ophalen in december is vaak op de tweede zaterdag van de maand, maar in de andere maanden is het altijd op de eerste zaterdag in de maand.

We hangen de borden van “a.s. zaterdag oud papier” altijd in de ‘welkoms palen’ en iedereen krijgt de week voor het ophalen een briefje in de bus.  Nogmaals, we zijn  dolblij dat er zoveel dorpsbewoners en bewoners buiten ons dorp het oud papier voor onze Verenigingen en Stichtingen willen bewaren.

We halen het ook met alle plezier op.  De ene maand hebben we ruimte over in de container, de andere maand moet het er in worden gedrukt met de shovel.  Deze maand zat de container weer goed vol. Ook zijn we altijd blij met de hulp die we krijgen van dorpsgenoten. Mocht je het papier nu eerder kwijt willen, dat kan. Doe een belletje naar de commissie en het wordt geregeld. De commissie bestaat uit Aly Frik, Mirjam Bakker en Raoul Wiersema. De verantwoordelijkheid valt onder het Plaatselijk Belang. De Verenigingen en Stichtingen die mee doen zijn: Vereniging Bartoleshûs, Stichting Visvliet Vitaal, Oranjevereniging, Toneelvereniging, Stichting Eise Eisinga Visvliet, Visvliet Archief, Commissie Nederlands Hervormde Kerk en wij als Stichting Visvliet Digitaal.

Foto’s Willem de Jong.