Menu Sluiten

Pasen 2020

Een beetje onwerkelijk Paasviering zonder dat we het gezamenlijk kunnen vieren, dit alles door een virus Corona. Gelukkig hebben wij in ons dorp nog geen corona patiënten. Toch is het advies, blijf thuis. Geeft ons dan toch even de kans om Pasen wat beter te benaderen.

Pasen is voor de christelijke gemeenschap een van de belangrijkste feestdagen. Door christenen vieren een zondag i.p.v. de Sabbat. In de bijbel staat dat God ruste op de zevende dag, de Sabbat. Over de zondag wordt verder niet gesproken. Met Pasen staat Jezus op uit de dood, dit is de eerste dag van de week, de dag na de sabbat.
Die sabbat, één rustdag per zeven dagen, blijft staan. Alleen voor de komst van Jezus was de rustdag de laatste dag van de week, na Zijn komst is het de eerste dag van de week geworden. De dag van zijn opstanding.

Dat de joodse sabbat in de christelijke wereld als verplichte rustdag is verplaatst naar de zondag, danken we aan Constantijn, de eerste christelijke Romeinse keizer. In 321 besloot hij dat de zondag voortaan voor alle onderdanen van het Romeinse rijk – christelijk of niet – een verplichte rustdag zou zijn. Alle arbeid, behalve die op het land, was op die dag verboden. Onder christenen was dit reeds praktijk en door er een voor iedereen geldende maatregel van te maken, hoopte Constantijn het christendom voor iedereen aanvaardbaar te maken en zo de eenheid in zijn rijk te bevorderen. Het keizerlijk decreet werd vier jaar later door de kerk bekrachtigd op het concilie van Nicea.

Pasen en de bijbel

Op goede vrijdag herdenken we dat Jezus is gekruisigd. Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd.
(Matteüs 28:1-7)
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: “Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.”

Voor christenen is Pasen samen met kerst het belangrijkste feest. Het  is de realiteit van de dood, de opstanding van de Redder Jezus Christus.  Uit de pijn, het lijden en de schaamte die Jezus voor ons op zich nam, kwam de waarheid voort. Het eeuwige leven was gekomen. Wat een glorieuze hoop die je kunt delen met alle mensen die vol verwachting op zoek zijn naar de Waarheid.
(allaboutgod.com)