Menu Sluiten

Manifest met humor

A.s. vrijdag 8 maart gaat Arno v/d Heide het Manifest Duurzaam dorp Visvliet Presenteren. 
Het Plaatselijk Belang Visvliet nodigt een ieder van harte uit om deze avond bij te wonen. 
Naast dat Arno een ieder op inspirerende en interactieve wijze door deze avond zal leiden. 
Natuurlijk mag een ieder zijn of haar mening geven. Toch zal humor centraal staan. 
De zaal is open om 19:30 uur aanvang 20:00 uur. 
De koffie een hapje en een drankje wordt u aangeboden door het Plaatselijk Belang Visvliet.

Vanuit de oude gemeenteraad van Zuidhorn is afgelopen jaar besloten om ieder dorp de gelegenheid te geven om een zogenaamde Manifest Duurzaam Dorp op te stellen en daarvoor ondersteuning te bieden van de Vereniging Groninger Dorpen.
In zo’n Manifest Duurzaam Dorp kunnen de inwoners, onder regie van Plaatselijk Belang, aangeven hoe zij als dorp willen functioneren in de nieuwe gemeente Westerkwartier en welke accenten zij willen leggen.
Plaatselijk Belang Visvliet gaat zich in verband hiermee inzetten voor een hernieuwde dorpsvisie.
Deze dorpsvisie is van belang bij het bepalen van de positie van ons dorp in de nieuwe gemeente Westerkwartier. 
Dit alles met als uitgangspunt het waarborgen en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid. Onder leefbaarheid willen wij scharen het bieden van de faciliteiten en voorzieningen om met plezier in Visvliet te (blijven) wonen. Dit geldt zowel voor de huidige als de toekomstige inwoners.