Menu Sluiten

Hemelvaartsdag

Een mooie naam, maar wat betekend Hemelvaartsdag?

Het gaat hier over Jezus die na zijn dood (goede vrijdag) weer opstaat uit de dood (Pasen). Hij is na Pasen nog veertig dag op aarde, daarna gaat hij naar de Hemel. Dat wordt gevierd op Hemelvaartsdag.

Eerst wordt Jezus gekruisigd, sterft en wordt begraven. Om te voorkomen dat hij uit het graf wordt weggehaald wordt met een grote steen de ingang afgesloten en komen er bewakers voor het graf die moeten voorkomen dat het lichaam van Jezus wordt gestolen. Met Pasen komen engelen om Jezus te bevrijden. De bewakers vluchten en de Engelen verwijderen de steen. Jezus Leeft.

Na zijn opstanding zocht Jezus zijn apostelen weer op. Voor sommigen kon het niet waar zijn en moest Jezus zijn wonden laten zien om te bewijzen dat hij het was. In de bijbel staat dan ook zalig zij die mij geloven zonder dit bewijs.

“Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam. De anderen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar Hij antwoordde: “Als ik niet in zijn handen de tekenen van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.” Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.” Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.” Johannes 20:24-29

Hij vertelde de leerlingen dat zij verder moesten gaan met zijn werk als Hij er niet meer was. Hij zou namelijk terug gaan naar Zijn Vader – God – in de hemel. Jezus gaf ze ook de opdracht om mensen te vertellen over zijn opstanding

Op de veertigste dag (Hemelvaartsdag) nam Jezus de leerlingen mee de stad (Jeruzalem) uit. Hij had ze daarvoor nog gezegd: “Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader wordt ingelost.” En toen, voor hun ogen, steeg Jezus op naar de hemel.

“Hij nam hen mee de stat uit tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde  en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en geloofden.”  Lucas 24: 50-53

De leerlingen schijnen nog een tijdje naar de lucht te hebben gestaard toen er opeens twee mannen in witte gewaden (engelen) voor hun stonden: “Wat staan jullie in de lucht te staren? Jezus zal op dezelfde manier terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.” En met dat bericht gingen de leerlingen superblij en hoopvol terug naar de stad.

Maar waar is die Hemel dan? Waar ging Jezus heen?
Hij verliet de aarde,meegevoerd door een wolk. Maar waar in het universum is de hemel? De hemel is overal om ons heen, terwijl we ons er misschien niet van bewust zijn. Om ons heen zijn engelen. Wanneer we God aanbidden dan doen we dat met de engelen. We kunnen ze niet zien, maar ze zijn er. Soms laten Engelen zich zien, of is het God die de Engelen toonbaar maakt. Dit wordt ook vaak in de Bijbel omschreven.
Het wordt wel omschreven als Kwantumfysica.

Voor vele Nederlanders een welkome vrije dag, toch is de betekenis bijzonder.