Menu Sluiten

Activiteiten in de afgelopen (feest) week.

De “feestweek” is al weer achter de rug, nou ja als die geweest zou zijn was die nu weer achter de rug.  Helaas zaten we in een intelligente  lockdown. Hierdoor geen sprake van feestelijkheden.
Toch hebben we als dorp nog wel wat gedaan. Met koningsdag hebben we het Wilhelmus gespeeld en gezongen je eigen straat.  Ook was hier een daar een marktje bij mensen voor hun huis. Verder geen feestelijkheden.
Ook met 4 mei hebben we als dorp stil gestaan bij de oorlogsslachtoffers.  De stichting Visvlieter Archief heeft bloemen gelegd bij de struikelstenen.

Om hier de joden die gewoond hebben te herdenken, daarbij ook de oorlogsslachtoffers in het algemeen.  Rond vieruur stonden een aantal bestuursleden van het archief om de plechtigheid te voltrekken.  Zei het dat het wel een raar gevoel geeft om dit met een heel klein groepje mensen te moeten doen.  We hopen dan ook zeker dat we het volgend jaar weer met meerdere mensen kunnen doen.
Ook het Plaatselijk Belang heeft bloemen gelegd. Eerst bij het monument op de Begraafplaats. Twee bestuursleden van het Plaatselijk belang hebben daar de bloemen gelegd.

Ook voor hun een vreemd gevoel om dit verder zonder mensen uit het dorp te doen. Terug in Visvliet zijn ook de het Plaatselijk Belang bloemen gelegd bij de struikelstenen.  

Daarna kon een ieder weer huiswaarts gaan. Hoe vreemd het gevoel ook is, denk dat dit het enige was wat we als dorp konden doen.
5 mei was een rustige dag in het dorp. Geen feestelijkheden. De ver. Bartoleshûs had besloten om vanaf vijf uur open te zijn om snacks te halen.  Jan en Ursula waren de bakkers deze dag. Er waren op voorhand vijf  bestellingen, dat was goed te doen. Eenmaal binnen was kwamen er meer bestellingen.  Via watch-app, telefonisch en  mensen die aankwamen om te bestellen. In totaal 21 bestellingen van klein tot groot.  Geweldig dat we onze boodschappen dan toch in ons eigen dorp doen als de mogelijkheid zich voor doet. Voor Jan en Ursula een drukke middag, maar zeker een voldaan gevoel.
Verder moest een ieder zich zelf deze dagen vermaken, het was mooi weer dus ook in ons dorp waren velen aan het klussen.  Zeker is dat we dit jaar de feestweek hebben gemist.

Hoe de Oranjevereniging dit op gaat pakken is nog niet bekend. Zodra we het weten zullen we het melden.
Onder tussen zijn de regels al weer wat versoepeld.  We gaan er dan ook vanuit dat we binnenkort onze gezamenlijke uitjes weer op kunnen pakken.

Zaterdag 16 mei is het Bartoleshûs weer open om snacks af te halen. Ook licht in de planning dat de kerk begin juni haar deuren weer opent. Voorlopig lijkt het er in elk geval op dat we de goede kant op gaan. We hopen alle activiteiten in onze agenda bij te houden, dus laat het ons weten als er weer wat op de planning staat.