Menu Sluiten

Aktie op de begraafplaats.

Normaal is het rustig op de begraafplaats, maar de laatste tijd wordt er regelmatig stevig gewerkt. Op verzoek van het Plaatselijk Belang is er al het een en ander gebeurd.

Hoewel we het als dorp grotendeels zelf moeten doen, hebben we wel de volledige medewerking van de gemeente. Zo is er een tijdje geleden aan de gemeente gevraagd of we een aantal bankjes mochten plaatsen op de begraafplaats, op beide gedeelten een.

Na overleg bleek dat geen probleem. We hadden nog een drietal bankjes over, dus deze wilden we graag bij de begraafplaats plaatsen, zodat mensen die daar hun dierbaren willen herinneren, er even bij kunnen zitten. Twee van de bankjes zijn die oude, die van het pleintje van Haringhuizen komen; de andere stond al een aantal jaren in opslag. De balken van zitting en leuning zijn opnieuw in de verf gezet door Rense Boersma. Maar het heeft nog even geduurd voordat we ze konden plaatsen. Zeker in corona tijd. Maar nu was het zover.

De heren Theo Postma, Gerrit Frik en Dirk Dral waren de uitvoerenden. Zo hebben de heren op maandag 22 juni drie bankjes geplaatst. Ook de gemeente is nog even langs geweest en was zeer tevreden over de verrichte werkzaamheden. Ook wij als Plaatselijk Belang, zijn blij met deze bankjes.

Ook hadden we nog het plan om het monument een wat prominentere plaats te geven op de begraafplaats. Wel op dezelfde plek, maar dan wat hoger. Ook hier stond de gemeente welwillend tegenover. Zij wilden de benodigde materialen wel leveren, de uitvoering lag bij het dorp zelf.

Een en ander is uiteraard in overleg met de begrafenisvereniging gegaan. De bosjes zijn een tijdje terug al verwijderd zie ook elders op deze site https://visvliet.com/2020/06/04/nieuws-update-pinksteren/ en ook is ondertussen het monument gedeeltelijk verwijderd en de steen gelicht. Dit was toch een groter klusje dan aanvankelijk gedacht.

Nadat de bosjes waren verwijderd hebben we het fundament van de steen voor een groot gedeelte vrij gegraven. Zaterdag zou Douwe komen om het te lichten. Harm Veenstra, Theo Postma en Theun de Wit waren al vroeg bij het monument te vinden om de spanbanden onder de fundatie door te leggen, om het zo te kunnen lichten.

Helaas bleek dat de fundatie op een vijftal poten stond. Ook dit hebben we voor een groot gedeelte vrij gegraven. Toen Douwe kwam was het hopen dat het ging lukken om het hele gevaarte in een keer omhoog te krijgen. Gelukkig bleek dit goed te doen. De poten zijn er onderweg gehaald en toen konden we de steen neerleggen.

Het gat is gevuld met zand en dit werd aangetrild en met water ingespoeld.  De week er op waren het Theo, Gerrit Frik, Harm en Theun weer ter plekke om de plaats voor te bereiden voor het terugplaatsen van de steen. Er moest nog wat zand bij. Nog even aantrillen en vlakken. Als extra fundatie kwam er eerst een stelkonplaat te liggen.

Ook moest de graszode nog worden gefreesd, zodat de nieuwe modder er op kon. Gelukkig was Paulien bereid om dit klusje te klaren.

Hierop zou de steen met fundament werden geplaats. Door Theo was de onderkant zo vlak mogelijk gemaakt, nadat de stelkonplaat was geplaatst door Roelof Bakker, die er deze keer bij was om de steen terug te plaatsen. Nadat de stelkonplaat lag, kon de steen worden gehesen. D.m.v. een gemaakte beugel met stelmogelijkheid, werd de steen gelicht en op zijn plaats gezet.

Nadat een ieder zijn goedkeuring had gegeven over de plaats, en over wanneer staat iets recht is, konden we toch rustig zeggen dat we met een tevreden gevoel huiswaarts konden.

We hopen binnenkort de grond en het metaalwerk weer aan te brengen. Mocht u denken, ik wil ook wel helpen, laat het dan even weten aan het Plaatselijk Belang.