Menu Sluiten

Woningmarktonderzoek en nieuwe woonvisie Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier stelt een nieuwe woonvisie op. Eén van de bouwstenen van de nieuwe woonvisie is een woningmarktonderzoek. Dit onderzoek voert de gemeente samen met de woningcorporaties Wold&Waard, Vredewold en Wierden en Borgen uit. KAW uit Groningen ondersteunt de gemeente bij het uitvoeren van het marktonderzoek en het opstellen van de woonvisie.

De gemeente vindt het belangrijk te weten wat er in de dorpen leeft op het gebied van wonen. Op 4 september 2019 vindt een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de dorpen plaats. Alle inwoners krijgen de mogelijkheid mee te denken over wat er in de woonvisie moet komen te staan.

Tot en met 21 juli kunnen inwoners online vragen beantwoorden en plekken aanwijzen waar kansen liggen of waar iets moet gebeuren. De vragenlijst is te vinden op www.kaw.nl/westerkwartier.