Menu Sluiten

Viering 50 jarig bestaan Koerier

Weet niet of dit helemaal correct is, denk toch dat we het iets anders moeten omschrijven. Nieuws dat door middel van een krant het dorp rond ging, dat 50 jaar.
Tineke van het plaatselijk belang kwam er achter dat een eerste uitgifte van het nieuws dat het dorp rond ging 50 jaar geleden was!

We zijn als dorp genodigd om het bestaan van dorpsnieuws te vieren in het Bartoleshûs. Martin Boog opende de middag en verteld dat Tineke het onderzoek heeft gedaan samen met Agda v/d Vlis bij het Archief naar het ontstaan van de Koerier. De eerste nieuwsbrief dateerde uit 1973. Zo komt het dat we het dorpsnieuws op papier al 50 jaar in onze brievenbus krijgen. Een lustrum….wat gevierd mag worden!

Een van de eerste grondleggers van dit nieuwsbulletin was Roel Nijhof. Die werd door Martin dan ook uit genodigd om zijn verhaal te vertellen. Roel is komen wonen in Visvliet in 1970, in 1973 werd Roel gevraagd om zitting te nemen in het Plaatselijk Belang. Samen met de andere bestuursleden de heren Wietse Kiestra en Louwe Nieuwenhuis is er toen besloten om de zaken in ons dorp niet alleen bij de bestuurstafel te bespreken maar ook het dorp in te brengen. Zo ontstond de eerste nieuwsbrief “Visvlieter Nieuws” Het was de bedoeling dat deze jaarlijks werd uitgegeven. Of dat ook is gebeurt, kunnen we zo niet terug vinden , wel is er de uitgave van 1973 in het archief te vinden en een uitgave van 1975. Dan missen we waarschijnlijk een aantal jaren wat daarna komt.

Daadwerkelijk de eerste Koerier uit in 1986, ook  toen in opdracht van het Plaatselijk Belang. Dit was een jaarlijks uitgave. Probleem was zoals overal de vrijwilligers, oftewel de vrijwillige redacteuren die zorgden voor de inhoud. De oproep voor deze vrijwilligers is regelmatig is meerdere keren gedaan, zonder redacteuren geen koerier zo was de melding.
In 1990 was het idee om het blad vier keer per jaar uit te brengen. Redactie van het eerste uur van de Koerier waren Henk Offringa, Aly Frik en Jan Sijtsma(Hoofd van de school).

Zo kwam in 1990 de eerst koerier, maar ook hier moest het enthousiasme wat worden geremd, zo staat geschreven, want ook nu was wederom de aanvoer van nieuws en dus schrijvers oftewel redactie het probleem. Albertha Veenstra heeft zich toen aangemeld als redactielid. Zo was de vulling van het blad redelijkerwijs gewaarborgd en kregen het dorp viermaal per jaar een uitgave van de Koerier. Nadat Henk Offringa uit Visvliet vertrok nam Aly de honneurs waar en werd na eerst redactie lid te zijn Hoofd Redacteur in de voetsporen van Henk. Popke Wilpstra kwam het redactie team versterken. Zo is het een aantal jaren door deze drie leden verzorgd. Toen Jasja Nottelman in ons dorp kwam wonen was ook haar gevraagd om het team te versterken. Die zag dit wel zitten. Natuurlijk doen deze mensen het niet alleen ook het dorp zelf moet vulling geven aan het blad. Henk Offeringa zat niet alleen in het plaatselijk belang ook het archief heeft hij opgezet, zo kwam er in de koerier ook altijd een stukje uit het verleden van Visvliet. Dit is nog steeds zo, maar dan verzorgd door Agda van der Vlis. Ook Agda werd door Martin naar voren geroepen om wat te vertellen over Visvliet en het nieuws uit het verleden.

De huidige redactie leden werden in het zonnetje gezet met bloemen en een aandenken. Ook kregen ze de eerste uitgave uit 1973 in een herdruk. Deze gaat het hele dorp door, zo melde het Plaatselijk Belang. Nu is het wel zo dat de Koerier een uitgave is van het Plaatselijk Belang. Om de koerier te krijgen moet je lid zijn van het Plaatselijk Belang, of je kunt een lidmaatschap op de koerier nemen.

Als laatste kregen we een film uit het verleden te zien over het leven van Willem Sikkema sr. , die geïnterviewd werd door Roel Nijhof. Met alle aspecten van het dorp.

We hopen dat de koerier nog zeker een tijd zal bestaan en dat de redactie genoeg invulling kan vinden. Ook de stukjes die je vind op deze site worden voor het grootste gedeelte ook geplaatst in de koerier.

Nu geld overigens dat ook wij als Site op zoek zijn naar redactieleden die invulling willen geven aan deze site. Dus mocht je wat willen melden schroom niet meld het, dat kan zowel hier als bij de redactie van de Koerier.

Mail adres Koerier: frik.abk@gmail.com
Mail adres visvliet.com: redactie@visvliet.com

Theun de Wit.

Het bericht Viering 50 jarig bestaan Koerier verscheen voor het eerst op VISVLIET.COM.