Menu Sluiten

Nieuws Update, Pinksteren

Dat de corona perikelen invloed hebben weten we, toch doet het dan weermeer als je lief is. We hebben in ons dorp weinig te vieren, genoeg te vieren, maar dat kan even niet. Alle verenigingen liggen stil, of doen alleen de noodzakelijke dingen. Het plaatselijkbelang vergaderd digitaal. Geeft ook wel weer iets bijzonders. De feestelijkheden van de Oranjevereniging zijn voor onbepaalde tijd opgeschort.

Ook de deuren van de gereformeerde kerk blijven nog even dicht, zeker nog deze maand juni, en zo het nu lijkt zal er ook in augustus geen dienst zijn. Dit daar het gezamenlijk zingen nog niet mag. Ondertussen hebben we de eerste kerkelijke feestelijkheden gehad. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.

Over de eerste twee is er wat geschreven over Pinksteren is er nog niets op deze site gemeld. Pinksteren is denk ik wel het meest onbekende feest van de kerk. Pinksteren is het feest van de uitstorting van de heilige geest. Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekosté, wat vijftig betekend. De Bijbel verteld dat deze “Uitstorting” 50 dagen na de opstanding van Jezus is. Deze feestdag valt altijd vijftig dagen na Pasen.

Plotseling klonk uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze( de Apostelen) zich bevonden geheeld vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest n begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de geest werd ingegeven. 

De Bijbel beschrijft daarna de verbazing bij de inwoners van Jerusalem. Van Romein tot Arabier, en iedereen er tussenin: ze hoorden allemaal in hun eigen taal de Apostelen spreken over Gods grote daden. 
Uitstorting van de Heilige Geest, Christenen geloven in de Drie Eenheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit wordt ook uitgesproken in de belijdenis. Je moet het een beetje zien als de drie primaire kleuren, Rood, Geel en Blauw. Zo heb je Vader, Zoon en Heilige Geest. Gezamenlijk God. Op het Pinkster feest hebben de Apostelen allen een stukken van God gekregen in de Heilige Geest.
Hoop dat het een beetje duidelijkheid geeft over wat het Pinksterfeest inhoud.
Geeft toch weer een heel ander inhoud dan een dag slenteren over de winkelboulevard.

Ondertussen zijn we al weer een week verder, het valt dan toch we op dat er nog best wel wat gebeurt in ons kleine dorp. Zo is door Plaatselijk belang  samen met de Begravenisver. en de gemeente besloten om het Monument op de begraafplaats een wat prominentere plek te geven. Het blijft wel staan waar het staat maar komt hoger te staan.

De eerste werkzaamheden zijn al uitgevoerd, zo zijn de eerste rand bosjes verwijderd. Zal nu het monument omhoog worden gebracht en zal er grond op worden gebracht. Binnenkort meer hierover.

Ook de Droomtocht timmert goed aan de weg. De Zon met daaromheen opschaal de planeten komt al redelijk tot uitvoer. Sommige mensen hebben de zon al kunnen zien op facebook, misschien wel live bij De Wit IJzerwerken. Ook aan het Kunstwerk welke komt te staan op de stationsweg wordt hard gewerkt. Wilt u meer info, laat het weten, dat kan bij de bestuursleden of via het mail adres eise.eisinga.visvliet@gmail.com
Ook is de Droomtocht begonnen met de informatie borden. Er is een enquête geweest en aan de hand daarvan is er een ontwerp gemaakt. In eerste instantie is er besloten om een info bord te plaatsen. Ook zal er bewegwijzering komen. Ook hierover later meer. Uitgebreidere info zal ook nog in de koerier komen te staan.

Dan zijn er nog werkzaamheden aan het hotel (voorheen Auberge), ja u leest het goed er zal een naamswijziging plaats vinden. In de toekomst zal het worden omgedoopt tot Restaurant Esperanza.
Nu liggen de verbouwingen wat achter op het schema. Dit is voor het grootste gedeelte te wijten aan corona.  Zeker daar van opening nog geen sprake kon zijn, zijn de bouwwerkzaamheden ook in een rustiger vaarwater gekomen. Zeker is dat er voorlopig nog niet open is, dit zal niet eerder zijn dan medio september. Een uitgebreider verslag van restaurant Eperanza zal in de koerier komen, daarna zullen ook wij weer uitgebreid verslag doen.

Dan hebben we nog de activiteiten in het Heirhuys, ook daar wordt flink aan de weg getimmerd, De Bed en Breakfast open komende week hun deuren. Ook de eerste gasten hebben zich al aangemeld. We hebben even een kijken genomen in het etablissement, we kunnen je verklappen het ziet er heel goed uit. Mocht je nog een kijkje willen nemen, dat kan het Heirhuys is geregeld open om beperkt koffie gasten te ontvangen. Uiteraard kan je dan ook even een blik in de voormalige winkel werpen. Meer info kan je vinden op www.heirhuys.nl