Menu Sluiten

Gereformeerde kerk Visvliet bestaat 90 jaar.

De kerkenraad wilde dit 90 jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Maar wat te doen? Al meer kerken om ons heen verdwijnen. De eerste dienst in onze kerk was op zondag 15 oktober 1933. Denk dat wij ons als klein dorp nog heel gelukkig mogen prijzen dat er vandaag de dag nog elke zondag een dienst hebben. Deze dag 5 november hebben het 90 jarig bestaan gevierd met koffie en gebak.

Even een terugblik op de jaren die we als kerk hebben meegemaakt geeft ook de vele veranderingen. Begonnen in 1933 met een gebouw die eerst als openbare school functie deed, gekocht van de gemeente voor 1000 gulden (453 euro) Toen aangepast om er kerk te houden. Een preekstoel en op de kraak een orgel. In 1936 is het gebouw aangepast om meer leden te ontvangen. De zolder is verwijderd en er is een stuk bij aangekomen. Rond 1969 is het kerkorgel er gekomen. Toen is ook de consistorie er bij aangebouwd. Hierop kon dan het pijporgel komen. Ook is toen de huidige preekstoel gekomen. In 1983 zijn de oude kachels vervangen voor Hete luchtverwarming. Ook zijn toen de kerkenraadsbanken op het podium verdwenen. Ook is toen de vloerbedekking gelegd. De laatste grote wijziging was een toilet in het gebouw toen het centrum werd verkocht. Dan zijn er nog wat kleine veranderingen geweest Een geluidsinstallatie is er gekomen deze is in de loop der jaren al weer voor een gedeelte vervangen. De westwand van het gebouw voorzien van een voorzetwand.

Helaas zijn het aantal bezoekende leden afgenomen. De Gereformeerde kerk is opgericht op 15 oktober 1933. (zie ook Historie Gereformeerde kerk in Visvliet).
Op 1 januari 1934 telde de gemeente 224 leden waarvan 102 belijdende leden. Dit werden er in de jaren er na alleen maar meer, na de tweede wereldoorlog 1946 waren er 364 leden waarvan 179 belijdende leden. Dat was toen de reden om onze kerk te vergroten.
De jaren na 1946 nam het ledenaantal af. In 1966 kwam de kerk sinds jaren weer onder de 300 leden waarvan iets meer dan de helft (152) belijdend was. Helaas is het beeld niet meer veranderd en neemt het aantal leden alleen maar af. Tijdens het 50 jarig bestaan waren er 207 leden waarvan 108 belijdend.  Nu is het al jaren zo dat ons leden aantal afneemt. 2022 hadden we nog 95 leden waarvan 51 belijdend. Een klein lichtpuntje zo lijkt het op dit moment in elk geval, heel langzaam kruipen we weer uit het dal. We zijn er sinds 2019 met 6 leden op vooruit gegaan.
Zo hopen we als kerk het 100 jarig bestaan nog te beleven, de tijd zal het leren.

Wij bouwden door de eeuwen heen,
altijd maar grote kerken.
Het is de vraag voor ons alleen,
of God ziet al die werken.

Want wat was het, wat Jezus vroeg,
toen Hij van ons ging scheiden?
Hij zei: “Ga heen vertel van Mij,
en wil Mijn Naam belijden.
Vertel de mensen steeds van ’t kruis,
maar begin dan bij je eigen huis,
en Ik ben met je al de dagen,
je hoeft het niet alleen te dragen.”

Hij vroeg niet om een mooi gebouw,
Hij wilde enkel onze trouw,
in het getuigenis.
Maar door al die eeuwen heen,
ging het steeds weer mis.

Straks komt Hij weer,wat ziet Hij dan,
een aarde vol gebouwen?
Hij wilde een Gemeente slechts,
die Hij kon vertrouwen.

Nog is het niet te laat: We gaan,
nu van de Heer vertellen.
Zijn Geest is onze Leidsman toch,
Hij zal ons vergezellen

Gedicht: Betsie Kelder www.jezus-komt.nl

Het bericht Gereformeerde kerk Visvliet bestaat 90 jaar. verscheen voor het eerst op VISVLIET.COM.