Menu Sluiten

Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hierna begint de adventstijd. Met Advent begint het nieuw kerkelijk jaar. De Advent periode zijn de vier weken voor kerst. Advent is afkomstig van het Latijnse woord adventus, dat “komst” betekent. Hiermee wordt bedoeld  de komst van Jezus.
Tijdens eeuwigheidszondag worden alle mensen die verbonden zijn met de kerk en in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn, in deze dienst herdacht. Dit jaar waren er binnen de gereformeerdekerk gemeenschap 4 gemeenteleden die zijn overleden. Als dorpsgenoten hebben we dit jaar ook vele Sterfgevallen gehad. Een ieder doet dat op zijn manier. Het gemis zal er altijd zijn. Het gemis van je geliefde, familie, kennis of wie dan ook. Zoals dominee het zei: Als iemand wegvalt die dicht bij je staat, wil je maar een ding, dat de wereld om je heen even stopt, even met jou mee rouwt. Even…… 

Maar helaas de wereld draait gewoon door, als of er niets is gebeurt. Gelukkig krijg je in jou omgeving wel vaak het medeleven, wordt je gesteund, krijg je een arm om je heen, wordt met je mee gerouwd. Dat is goed, heel goed. Als je het allemaal alleen moet doen wordt het wel heel moeilijk. Voor mensen binnen de kerk is er dan ook het geloof, de wederopstanding, het weten dat we elkaar weer zien. In welke vorm geen idee. Wel geeft het kracht om door te gaan. Het aardse opgeven op naar het “onbekende” blijft moeilijk. Niet alleen voor degene die het overkomt zeker voor de nabestaande. Tijdens een dienst als deze wordt dat benadrukt. Toch blijft altijd het waarom, zeker als het gaat om een jong iemand. Waarom op deze manier. Dominee haalde nog even het protest aan in Frankrijk waar er wordt gedemonstreerd tegen huiselijk geweld, waar er alleen al dit jaar 137 vrouwen zijn vermoord door hun (ex)partner. Dan komt zeker de vraag Waarom?

Zelf denk ik niet dat God ons thuis haalt, maar dat het gebeurt. Zeker zal het kunnen dat God een einde aan je leven maakt. Maar in de meeste gevallen is het niet God die de beslissing maakt, maar overkomt het ons, in welke vorm dan ook.

De mensen die ons dit jaar zijn ontvallen, hebben we herdacht. Dan was er voor een ieder die dat wilde de mogelijkheid om een kaars aan te steken voor een ieder die je op dat moment mist,waar je gedachten naar uit gaan. Natuurlijk zullen er velen zijn die geregeld stilstaan bij naasten die ze missen. Toch geeft dit altijd weer iets extra’s.
Eeuwigheidszondag even een herinnering aan de naasten die je mist.

Zeg niet tegen iemand, dat hij/ zij er wel weer overheen komt,
Maar help hem/ haar door deze tijd heen te komen.